Szukaj

Winnice pod nóż – To będzie radykalna reforma rynku wina

Wskazując na nadprodukcję wina w UE, Komisja Europejska zaproponowała w środę radykalną reformę tego hojnie korzystającego z unijnych dotacji rynku, przewidując premie finansowe dla właścicieli winnic za wycinanie winorośli.


KE chce, by w ciągu pięciu lat trwania reformy wykarczowano 200 tys. z 3,6 mln hektarów winorośli w UE. Europa produkuje za dużo wina – uważa Komisja – co prowadzi do tego, że UE wydaje każdego roku około pół miliarda euro na pozbywanie się nadwyżek wina, na które nie ma zbytu. To ponad jedna trzecia z całej, wynoszącej 1,3 mld euro rocznej puli na unijne wsparcie sektora winnego.

W ciągu pięciu ostatnich lat roczna produkcja wina wyniosła średnio 178 mln hektolitrów, z czego 15 mln hl nie znalazło odbiorców. Nadprodukcji towarzyszy spadek konsumpcji win europejskich o 750 tys. hektolitrów rocznie i coraz większa konkurencja win importowanych z Nowego Świata (wzrost importu o 10% rocznie w ciągu ostatnich 10 lat).

KE uważa, że jeśli te tendencje utrzymają się, w latach 2010-11 nadprodukcja wina będzie stanowić 15% produkcji rocznej. Aby uporać się z nadprodukcją i zmierzyć się z zagraniczną konkurencją, komisarz Fischer Boel proponuje pomoc dla tych producentów, którzy zdecydują się na dobrowolne karczowanie winorośli. By zachęcić do zaprzestania działalności, rekompensaty będą najwyższe w pierwszym roku trwania reformy, by stopniowo maleć w ciągu pięciu lat. Przeznaczony na ten cel budżet wyniesie w pierwszym roku 430 mln euro i 59 mln euro w piątym, końcowym roku reformy.

KE zapowiada, że w celu uniknięcia problemów społecznych lub związanych ze środowiskiem, państwa członkowskie będą mogły ograniczać karczowanie w winnicach położonych na terenach górzystych oraz w regionach wrażliwych z punktu widzenia ochrony środowiska. Państwa będą mogły nawet wstrzymać karczowanie, jeżeli całkowita wykarczowana powierzchnia osiągnie 10% obszarów uprawy winorośli w danym kraju.

Jednocześnie KE chce wstrzymać wypłacanie pomocy przeznaczonej na tzw. destylację kryzysową (wino destylowane i sprzedawane tanio producentom napojów spirytusowych) i utrzymywanie prywatnych zapasów. Komisja uważa bowiem, że pomoc ta zachęcała rolników do produkcji nadwyżek wina.

W wyniku reformy destylacja kryzysowa zostałaby zastąpiona dwoma środkami zarządzania w sytuacjach kryzysowych, finansowanymi ze środków będących do dyspozycji dla poszczególnych krajów. Wprowadzony ma być m.in. zakaz dodawania cukru w celu wzbogacania wina (tzw. Szaptalizacja). W ciągu pięcioletniego okresu przejściowego utrzymane zostałyby ograniczenia dotyczące sadzenia nowych winorośli. Reforma przewiduje ich zniesienie po roku 2013, tak aby umożliwić konkurencyjnym producentom rozwinięcie produkcji, jeżeli by tego chcieli.

W UE jest ponad 2,4 mln gospodarstw zajmujących się produkcją wina, wykorzystujących 3,6 mln hektarów upraw winorośli, co stanowi 2% obszaru gruntów rolnych UE. Produkcja wina w 2006 r. stanowiła 5% wartości produkcji rolnej UE.

Źródło: gazeta.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>