Szukaj

Wina owocowe pozostaną w Polsce

Głosując w sprawie reformy rynku wina, Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego opowiedziała się za utrzymaniem prawa do nazywania winem także wina wytwarzanego na bazie innych niż winogrona owoców.

Za poprawką zgłoszoną przez polskich eurodeputowanych, zezwalającą na produkcję (i nazywanie) takich win jak „wino owocowe”, „wino jabłkowe”, czy „wino porzeczkowe„, głosowało 32 posłów, a 10 było przeciw.

Stanowisko PE nie jest niestety wiążące dla rady ministrów rolnictwa państw UE, która podejmie ostateczną decyzję w sprawie definicji wina prawdopodobnie już w grudniu. Dopiero po wejściu w życie nowego Traktatu Reformującego UE, zacznie obowiązywać procedura współdecyzji PE i rządów w polityce rolnej.

Głosowanie pokazało, że w UE jest dość duża opozycja wobec ograniczenia definicji wina do wina gronowego. Za „szeroką” definicją głosowali oprócz Polaków, Niemcy oraz deputowani z krajów Europy Wschodniej i Północnej, gdzie wina owocowe mają swoją wielowiekową tradycję. Przeciwko głosowali głównie eurodpeutowani Południa. Podobnego rozłożenia sił można spodziewać się także w radzie.

Źródło: rp.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>