Szukaj

Wina niewinogronowe

Jest zgoda na etykietowanie win pochodzenia niewinogronowego jako „wina owocowe” – powiedział PAP we wtorek minister ds. rolnictwa Portugalii (sprawującej przewodnictwo w UE) Jaime Silva.

To już nie jest problem. Konsensus został osiągnięty. Zgodziliśmy się, żeby etykietować te produkty (wytwarzane na bazie innych owoców niż winogrona – PAP) jako wina owocowe” – powiedział PAP Silva po posiedzeniu ministrów rolnictwa państw UE w Brukseli.

Zapowiedział, że portugalskie przewodnictwo przygotuje teraz konkretne poprawki do projektu Komisji Europejskiej, aby w grudniu na kolejnym posiedzeniu ministrów rolnictwa „27” zostało przyjęte formalne porozumienie. „Komisja Europejska jest elastyczna w tej sprawie” – zaznaczył Silva.

W wyjściowej, przedstawionej w lipcu propozycji reformy sektora winnego, Komisja Europejska zaproponowała, by winem można było nazywać tylko alkohol wyprodukowany z winogron. To oznaczałoby zakaz nazywania winem popularnych w Polsce win owocowych, co dotychczas było możliwe na mocy unijnego rozporządzenia z 1999 roku. Poza Polską zaprotestowały Niemcy, Szwecja i inne kraje Europy Wschodniej i Północnej, gdzie wina owocowe mają swoją wielowiekową tradycję.

Dla kilku krajów był to problem” – przyznał minister Silva.

Już na początku listopada, zdając sobie sprawę z opozycji wielu państw UE, KE zaczęła łagodzić swoje stanowisko, twierdząc, że „jest otwarta na nowe propozycje i gotowa na pragmatyczny kompromis”.

Wśród nierozwiązanych kwestii dotyczących reformy rynku wina pozostaje natomiast wzbogacanie wina cukrem (szaptalizacja), co także jest w interesie nielicznych polskich producentów wina gronowego na południu Polski. To zabieg stosowany podczas produkcji wina dla zrekompensowania niedostatku słońca. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie zakazu szaptalizacji.

Źródło: gospodarka.gazeta.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>